• Ret til at kunne knytte sig til en voksen efter eget ønske
  • Ret til at blive læst, når man vil gå sin vej
  • Ret til at være fri for beordrende brud
  • Ret til ikke at blive mobbet
  • Ret til at blive set og læst
  • Ret til at være glad, fjollet og ked af det
  • Ret til ikke at få skæld ud og blive ydmyget
  • Ret til at spise det man vil, ud fra det der bliver serveret
  • Ret til privatliv
  • Ret til omsorg
  • Ret til at blive orienteret, om det der skal ske