Hørsholm Børnegård er en ren vuggestue. Børnene er i alderen fra Ca 6 måneder til 3 år.  

Institutionen er indrettet, så den opfylder netop denne aldersgruppes behov. Det gælder de fysiske rammer ude som inde, samt tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Vi har små læringsrum ude og inde. Vi deler os op i små grupper det meste af dagen. 

Vi tror på, at børn har behov for masser af tryghed og nærvær. Derfor er børnene tilknyttet en stue med ”deres” voksne.

Vi tilpasser personaleressourcerne i forhold til antallet af børn. Vi skal have god tid til, at give børnene den omsorg de har brug for. Det kan være vi skal trøste, give knus og kram. Samtidig er vi er opmærksomme på, hvilke interesser og udviklings behov børnene har i nuet.

I vores dagligdag med børnene, er nøgleordene tryghed, nærhed, leg og omsorg. Værdier som er afgørende for opbygning af barnets lyst til at udforske livets muligheder. For os betyder disse ord i de store linjer:

Tryghed:

Vi følger og støtter barnet i at forstå egne følelser. 

Børnene oplever genkendelige rutiner i hverdagen.

Børnene oplever os som kærlige, rummelige, og tydelige voksne, der er til at stole på, også når vi ikke er helt enige.

Nærvær:

De voksne er nærværende i deres relationer med børnene, og gør en indsats for at forstå det enkelte barns behov og signaler.

Den voksne viser respekt og forståelse for børnenes individuelle behov.

De voksne er nysgerrige på det enkelte barns handlinger og intentioner.

Leg og udvikling:

Børnene leger sig til læring.

Læreplanernes 6 kompetence temaer afspejler sig gennem hele dagen, i leg, projekter og rutine situationer. 

Der er åbenhed og opmærksomhed overfor børnenes forskellige ønsker og muligheder afhængig af alder.

Vi inspirerer til nye lege og oplevelser.

Vi skaber rum for udfordringer, således at alle udviklingstrin tilgodeses.

Vi har en stor viden om børnenes udvikling og er i stand til at omsætte denne viden i handlinger.