Vask altid hænder:

 • Ved ankomst og afhentning fra institutionen
 • Efter toiletbesøg
 • Efter bleskift vaskes barnets hænder
 • Når du har tørret næse på et barn*)
 • Når du selv har nyst eller pudset næse
 • Før spisning
 • Ved hjemkomst fra ture

Vedrørende sygdom

Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Således må syge børn ikke møde i institution og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de ikke længere smitter. Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det grundet nedsat modstandskraft øget risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.

Bliver et barn syg i vuggestuen, må det isoleres fra de øvrige børn, indtil forældrene kan hente det.

Børn må først møde i institution når de er raske. Dvs. feberfri, alment upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer, uden at kræve særlig pasning. Ved antibiotikabehov skal barnet have været i behandling minimum 2 døgn inden fremmøde.

MEDICIN

Som udgangspunkt gives kun medicin til børn med kroniske lidelser eller ved akutte livstruende tilstande som er kendte og hvor medicinen er ordineret af læge. I sjældne tilfælde kan det dog også gælde for børn med længerevarende sygdom.

Medicingivning i forbindelse med forbigående infektionssygdom skal foregå i hjemmet uden for det tidsrum hvor barnet er i daginstitution, skole eller fritidsordning. Ved ordination af medicin eksempelvis tre gange i døgnet, kan tidspunktet for indtagelse rykkes uden betydning for effekten.

Gode tegn - Dårlige tegn

 • interesseret i omgivelserne/sløv og apatisk
 • Drikker og tisser/Drikker og tisser ikke
 • Veltilpas/Irritabel
 • sund kulør/gusten og bleg
 • Normal vejrtrækning/Besværet evt. hurtig vejrtrækning
 • Temperatur siger ikke noget om, hvor sygt barnet er, men er en nyttig oplysning

Du kan hente gode råd og inspiration på følgende hjemmesider:
Læs om Gode råd og vejledning vedrørende syge børn i dagtilbud på sundhedsstyrelsens hjemmeside