Hørsholm Børnegård blev etableret som daginstitution i lokalerne på Gasværksvej 1, i 1985
Vuggestuen blev oprettet som en selvejende institution under Danske Daginstitutioner, med driftsoverenskomst med Hørsholm Kommune.
I 1995 opsagde bestyrelsen administrations aftalen med Danske Daginstitutioner, og blev derpå administreret af Hørsholm kommune.
Fra 2011 overgik Hørsholm Børnegård fra selvejende institution til kommunal institution.