Bestyrelse

Formand:
Stine Rytter
stine@menchrytter.dk

Næstformand:
Elisabeth Koldt
elisabeth.koldt@gmail.com

Personalerepræsentanter:

Annette Pollas

Ledelserepræsentant:

Louise Stender
20 46 78 76

Mari Synstad Bundegaard