For børnenes skyld er det helt afgørende, at samarbejdet mellem hjemmet og Hørsholm Børnegård er præget af god gensidig kommunikation, hvor formålet er, at give børnene det bedste udgangspunkt videre i livet. Derfor vægte vi forældre samarbejdet meget højt. Vi er bevidste om, at en afgørende faktor for barnets trivsel i vuggestuen er, at forældrene er trygge ved, at overlade barnet i vores varetægt. 

Via den daglige kontakt med forældrene og via Aula, gør vi meget ud af at fortælle om dagens små oplevelser, samt hvad der generelt sker i vuggestuen. Vi har en forventning om, at forældrene fortæller os om de ting i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel. Pædagogerne afholder to stuemøder om måneden, her vurderes gruppen og det enkelte barns trivsel og udvikling. Hvis vi finder anledning til det inviterer vi forældrene til en samtale. Det er altid muligt som forældre, at bede om en samtaler. Behovet kan sagtens bare være at få at vide hvordan barnet trives i hverdagen.

I tilfælde af, at vi er bekymrede eller usikre i forhold til et barn, tror vi på at en tidlig fælles indsats sammen med forældrene nytter. Vuggestuen har et tæt samarbejde med kommunens rådgivning og det er muligt at hente støtte og vejledning hos dette panel af tværfaglige kompetencer, dog aldrig uden forældrenes accept og inddragelse.

I Hørsholm Børnegård har vi en bestyrelse, med forælderrepræsentanter valgt blandt forældrene på vores forældremøde i september/oktober måned. Valg perioden er på 2 år.