I september/oktober udarbejder vi et årshjul/kalender for det kommende år. 

Her kan man læse om vores traditioner, projekter, arrangementer, ferier samt meget andet.

Årshjulet vil i 2023 kunne følges på Aula, som er vores intranet.