Læreplaner

I Hørsholm Børnegård er alle læreplanstemaer i brug hver dag, de afspejles i vores hverdagsrutiner, og aktiviteter i løbet af dagen og ugen.

Kig ind på de styrkede læreplaner