Børns rettigheder

Børns rettigheder i Hørsholm børnegård

 • Ret til at kunne knytte sig til en voksen efter eget ønske
 • Ret til at blive læst, når man vil gå sin vej
 • Ret til at være fri for beordrende brud
 • Ret til ikke at blive mobbet
 • Ret til at blive set og læst
 • Ret til at være glad, fjollet og ked af det
 • Ret til ikke at få skæld ud og blive ydmyget
 • Ret til at spise det man vil, ud fra det der bliver serveret
 • Ret til privatliv
 • Ret til omsorg
 • Ret til at blive orienteret, om det der skal ske