Pædagogik

Pædagogisk profil

Hørsholm Børnegård er en ren vuggestue. Børnene er i alderen fra ca. 6 mdr. til 3 år, derfor er hele institutionen indrettet, så den opfylder netop denne aldersgruppes behov. Det gælder de fysiske rammer ude og inde, samt tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Vi tror på, at børn har behov for masser af tryghed og nærvær. Derfor er børnene tilknyttet en stue med ”deres” voksne.

Vi tilpasser personaleressourcerne i forhold til antallet af børn. Vi skal have god tid til, at give børnene den omsorg de har brug for. Det kan være såvel i forhold til trøst, knus og kram, som at være opmærksomme på, hvilke interesser og udviklings behov børnene har i nuet.

I vores dagligdag med børnene, er nøgleordene tryghed, nærhed, leg og omsorg. Værdie,r som alle er afgørende for opbygning af barnets lyst til, at udforske livets muligheder. For os betyder disse ord i de store linier:

Tryghed:

 • Vi udviser empati og forståelse for barnet og dets følelser.
 • At børnene i hverdagen oplever genkendelige rytmer.
 • Børnene oplever os som kærlige, rummelige, og tydelige voksne, der er til at stole på, også når vi ikke er helt enige.

Nærvær:

 • De voksne er tilstede fysisk og psykisk samen med børnene, og gør en indsats for at forstå det enkelte barns behov og signaler.
 • Der er en respekt og forståelse for børnenes individuelle behov.
 • At de voksne har en positiv tilgang til det enkelte barn og dets handlinger.
 • Omsorgen, den synlige såvel som den usynlige, er grundlaget for vores handlinger.

Leg og udvikling:

 • Børnene skal lege sig til læring.
 • Læreplanernes 6 kompetence områder, vil vi arbejde med via lege og projekter.
 • Der er åbenhed og opmærksomhed overfor børnenes forskellige ønsker og muligheder afhængig af alder.
 • Vi inspirerer til nye lege og oplevelser.
 • Der skabes rum til udfordringer, således at alle udviklingstrin tilgodeses.
 • Vi har en stor viden om børnenes udviklingsbehov og er i stand til at omsætte denne viden i handlinger.


Det er helt afgørende at samarbejdet mellem hjemmet og Hørsholm Børnegård er præget af god gensidig kommunikation, hvor formålet er, at give børnene det bedste udgangspunkt videre i livet. Derfor vægte vi forældresamarbejdet meget højt. Vi er bevidste om, at en afgørende faktor for barnets trivsel i vuggestuen er, at forældrene er trygge ved, at overlade barnet i vores varetægt.


Via den daglige kontakt med forældrene og stuernes dagbog, gør vi meget ud af at fortælle om dagens små oplevelser, samt hvad der generelt sker i vuggestuen. Vi har en forventning om, at forældrene fortæller os om de ting i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel. Den viden vi har om børnenes generelle udvikling, og som vi hele tiden arbejder med at udvikle, bruger vi i det daglige arbejde med børnene. Der afholdes to stuemøder om måneden, her vurderes gruppen og det enkelte barns trivsel og udvikling. Det er altid muligt, at bede om en samtaler, hvis der er behov for det. Og behovet kan sagtens” bare” dreje sig om: ”Hvordan har mit barn det i vuggestuen?”. I tilfælde af, at vi er bekymrede eller usikre i forhold til et barn, er vi af den overbevisning, at en hurtig indsats er det bedste. Og ved en fælles indsats fra forældre og vuggestue opnår vi de bedste løsninger. Vuggestuen har et tæt samarbejde med kommunens pædagogiske vejledere og det er muligt at hente støtte og vejledning hos dette panel af kompetence personer, dog aldrig uden forældrenes accept.