Forældresamarbejde

For børnenes skyld er det helt afgørende, at samarbejdet mellem hjemmet og Hørsholm Børnegård er præget af god gensidig kommunikation, hvor formålet er, at give børnene det bedste udgangspunkt videre i livet. Derfor vægte vi forældresamarbejdet meget højt. Vi er bevidste om, at en afgørende faktor for barnets trivsel i vuggestuen er, at forældrene er trygge ved, at overlade barnet i vores varetægt. 

Via den daglige kontakt med forældrene og stuernes dagbog, gør vi meget ud af at fortælle om dagens små oplevelser, samt hvad der generelt sker i vuggestuen. Vi har en forventning om, at forældrene fortæller os om de ting i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel. Den viden vi har om børnenes generelle udvikling, og som vi hele tiden arbejder med at udvikle, bruger vi i det daglige arbejde med børnene. Der afholdes to stuemøder om måneden, her vurderes gruppen og det enkelte barns trivsel og udvikling. Det er altid muligt, at bede om en samtaler, hvis der er behov for det. Og behovet kan sagtens” bare” dreje sig om: ”Hvordan har mit barn det i vuggestuen?”. I tilfælde af, at vi er bekymrede eller usikre i forhold til et barn, er vi af den overbevisning, at en hurtig indsats er det bedste. Og ved en fælles indsats fra forældre og vuggestue opnår vi de bedste løsninger. Vuggestuen har et tæt samarbejde med kommunens pædagogiske vejledere og det er muligt at hente støtte og vejledning hos dette panel af kompetence personer, dog aldrig uden forældrenes accept.

I Hørsholm Børnegård er vi en del af det fælles kommunale område med en fælles forælderbestyrelse. Formanden for forældrerådet har sæde i fællesbestyrelsen.

I Hørsholm Børnegård har vi et forældreråd, med forælderrepræsentanter valgt blandt forældrene på vores forældremøde i september måned. Valg perioden er på 2 år.