Året rundt

Vi vil ganske snart lægge en tidslinje ind på denne side, som vil vise vores traditioner og tilbagevendende aktiviteter over året.

Vi arbejde løbende med tre temaer: sprog, natur og krop og bevægelse.

Temaerne er en del af vores læreplans temaer. Hvert tema bliver sat særligt i fokus i 4 måneder ad gangen.